YME

Vurdering av nettbutikk: YME Universe

I dette innlegget skal jeg vurdere nettbutikken til YME Universe.Dette er en oppgave vi har fått av foreleseren vår Karl Philip Lund. Jeg skal vurdere nettbutikken med utgangspunkt i kriteriene som er presentert på Ehandel.com. Dette er på…