facebook

Hvordan kan MENY bli enda bedre på Facebook?

Dette siste innlegget er en oppgave vi fikk av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen der vi skal definere en målgruppe/interessent for en selvvalgt virksomhet. Deretter skal vi analysere virksomhetens bruk av én sosial mediekanal…


Bidrar sosiale medier til maktfordeling og demokrati?

Jeg har fått i oppgave fra vår foreleser Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen å skrive et innlegg der jeg skal fortelle om hovedtrekk i medieutviklingen. Deretter skal jeg prøve å forklare hvorfor vi mennesker bruker…