June 2016

Hvordan kan MENY bli enda bedre på Facebook?

Dette siste innlegget er en oppgave vi fikk av Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen der vi skal definere en målgruppe/interessent for en selvvalgt virksomhet. Deretter skal vi analysere virksomhetens bruk av én sosial mediekanal…


Bidrar sosiale medier til maktfordeling og demokrati?

Jeg har fått i oppgave fra vår foreleser Cecilie Staude og Svein Tore Marthinsen å skrive et innlegg der jeg skal fortelle om hovedtrekk i medieutviklingen. Deretter skal jeg prøve å forklare hvorfor vi mennesker bruker…